HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG VIETCOMBANK

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG VIETCOMBANK

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG VIETCOMBANK

Một số hình ảnh của Hội nghị khách hàng Vietcombank 2019 diễn ra tại sảnh Diamond Quinter Central
 
>