HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2019 - VIETIN BANK

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2019 - VIETIN BANK

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2019 - VIETIN BANK

Một số hình ảnh của Hội nghị khách hàng Vietinbank 2019 diễn ra tại sảnh Diamond - Quinter Central.

 
>